Exemple de rima variata

Substantivul “zăpadă” rimează cu adverbul “Grămadă”. Pentru mulți, Rima este sinonimă cu Poezia, fiindcă Rima, combinată cu ritmul, este CEA care da muzicalitate poeziei. Rimele sunt de mai multe tipuri: îmbrățișată, împerecheată, încrucișată, monorima. Rimele mai pot fi clasificate după părțile de vorbire Care rimează. Dupa silaba accentuată DIN rimă, aceasta poate fi simplă sau complexă. Această rimă sugerează un tablou statique, Dar expresiv. Rima este CEA Care grupează lyrics în strofe, indicând și sfârșitul versurilor. Considerată, în Literatura cultă drept o licență poetică, în Poezia populară, asonanța este foarte des întâlnită. Rima simplă poate fi masculină, atunci Când accentul cade pe Ultima silabă, sau feminină, atunci Când accentul pică PE penultima silabă. Rima se numește rară și evidențiază dinamismul tabloului descris.

Rima reprezintă identitatea sunetelor la sfârșitul a Două sau mai multe versuri, Începând cu Ultima vocală accentuată. Această potrivire incepe cu Ultima vocală accentuată. Constă în un visage să coïncidă (Fonic) silabele de la sfârșitul a Două sau mai multe versuri. De cele mai multe ori, Cuvântul rimă este și cel mai important DIN versul respectiv..